De Raad Van Elf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe raad van elf leden van harte welkom.

 

Cv Net Aecht is een hechte carnavals vereniging die ruim zestig jaar bestaat. Dat betekent dat we goed georganiseerd zijn, niet zijn weg te denken uit het Groesbeeks carnaval en hechten aan persoonlijke relaties en tradities. Toch gaan we met de tijd mee en willen we ruim baan geven aan nieuwe frisse ideeën en initiatieven. Daarom zijn we op zoek naar carnavalisten, dit mogen ook groepen zijn,  die onze vereniging en met name de raad van elf willen komen versterken.

De raad van elf wordt steeds geformeerd uit leden die zich hier voor aanmelden. De persoonlijke klik met elkaar is erg belangrijk maar deze ontstaat vaak pas na enige tijd. Daarom ben je als aspirant lid van harte welkom om een seizoen met ons mee te doen om te ervaren of deze manier van carnaval vieren je aanspreekt. Het is al lang niet meer zo dat onze raad van elf alleen uit mannen kan bestaan. Ook dames zijn van harte welkom bij de raad van elf of zij kunnen hun raadspartner vergezellen in de groep raadsvrouwen. Op die manier beleef je samen carnaval op een heel bijzondere manier.

De Raad van elf vergezelt de prins of prinses en zijn of haar hofstaat. We streven er naar om een grote groep raadsleden beschikbaar te hebben waardoor het niet erg is als iemand bij bepaalde activiteiten verhinderd is. Ook buiten de carnavalsperiode is cv Net Aecht een vereniging met veel aandacht voor haar leden. Zo wordt er een zomeractiviteit georganiseerd en gaan de meeste leden mee met een weekendje weg in oktober.

Wil je het carnaval in de regio en in “Het Keulen van Gelderland” in het bijzonder heel prominent meemaken of wil je meer informatie neem dan contact op met ons via onderstaand e-mail adres. Je bent van harte welkom en we houden een steek voor je vrij.

 

Bestuur CV Net Aecht.

Contact: info@netaecht.nl